Menu
Wszyscy cudzoziemcy mają możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Dokument ten poświadcza tożsamość i pozwala na czasowe zamieszkanie w kraju.
Posiadając kartę pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy) możesz wielokrotnie przekraczać granicę kraju bez potrzeby wyrabiania wizy

Rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce

W ostatnim czasie imigracja do Polski stała się bardziej powszechna, ponieważ teraz można ubiegać się o pozwolenie na pobyt od razu po przyjeździe do kraju

W Polsce istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pobyt:
Na podstawie zatrudnienia / stażu
 • pracodawca musi przedstawić zezwolenie na pracę / staż w Polsce
 • ważne przez 3 lata, zakładając, że nie nastąpi zmiany miejsca pracy
 • mieszkając w kraju z zezwoleniem na pobyt czasowy można ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, a następnie o obywatelstwo polskie
W celu podjęcia studiów w Polsce
 • Polska jest krajem z bardziej dostępną edukacją w porównaniu z innymi krajami UE
 • przez cały okres studiów zezwolenie na pobyt będzie corocznie automatycznie aktualizowane
 • polskie władze zapewniają bezpłatne miejsca na studiach dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka
W celu rozpoczęcia i prowadzenia własnej firmy w Polsce
 • wydawane na okres 8 miesięcy, po którym cudzoziemiec ma prawo przedłużyć zezwolenie na pobyt o 1 rok
 • mieszkając w kraju od 5 lat z zezwoleniem na pobyt czasowy można ubiegać się o pobyt stały w Polsce i wyrobić kartę rezydenta UE
Niebieska karta
 • niebieska karta to zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji
 • wysokie kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu pięcioletnich studiów na uczelni
 • niebieska karta jest wydawana na okres nie dłuższy niż 3 lata
Małżeństwo z Polakiem / Polką
 • wnioskodawca musi udowodnić dokumentami, że małżeństwo nie jest fałszywe
 • mieszkając w kraju 3 lata z zezwoleniem na pobyt, a następnie 2 lata z zezwoleniem na pobyt stały, można ubiegać się o obywatelstwo polskie
Do zatrudniania cudzoziemców podróżujących służbowo
W celu prowadzenia badań naukowych
Dla członków rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt

Zalety zezwolenia na pobyt w Polsce:

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby Twój proces przeprowadzki do Polski był łatwiejszy i bardziej dostępny
Legalne zatrudnienie we wszystkich krajach UE
Kupno nieruchomości w Polsce
Zakup samochodu we wszystkich krajach UE
Uzyskanie wysokiej jakości wykształcenia średniego i wyższego we wszystkich krajach UE
Rozpoczęcie i prowadzenie własnej firmy w Polsce
Korzystanie z polskiej medycyny
Prawo do zaproszenia obcokrajowca do odwiedzenia kraju
Uzyskanie karty stałego pobytu i obywatelstwa
Ceny i terminy
Terminy
- okres rozpatrzywania wniosku do 3 miesięcy

zgodnie z § 5 art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego termin wydania zezwolenia może wydłużyć się ze względu na zwłokę po stronie wnioskodawcy lub z innych przyczyn niezależnych od organu wydającego zezwolenie na pobyt w Polsce
Dokumenty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt
 • Potwierdzenie o stałych dochodach
 • Pokwitowania uiszczenia opłat państwowych
 • Zdjęcia wnioskodawcy (4 sztuki, 3,5x4,5 cm)
 • Paszport (kopia i oryginał)
 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania w Polsce
 • Ubezpieczenie medyczne
Jak to będzie wyglądać dla Ciebie:
Darmowa konsultacja
Zawarcie umowy
Zebranie niezbędnych dokumentów
- Wniosek o przyznanie zezwolenia na pobyt
- Zaświadczenie o stałych dochodach
- Pokwitowania uiszczenia opłat państwowych
- Zdjęcia wnioskodawcy (4 szt., 3,5x4,5 cm)
- Paszport (kopia i oryginał)
- Zaświadczenie o miejscu zamieszkania w Polsce
- Ubezpieczenie medyczne
Rejestracja i wsparcie przy składaniu dokumentów
Uzyskanie zezwolenia na pobyt
Wypełnij formularz
na bezpłatną konsultację lub umów się na wizytę!
Klikając przycisk „Wyślij" potwierdzasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności
Skontaktuj się z nami:
+48 690 630 693
hello@new-perspectives.pl
13 Krakowskie Przedmieście 4th floor, 05-077 Warszawa, Polska
Made on
Tilda