Menu

Nowa perspektywa – Usługi i ceny

Poniżej zebraliśmy dla Ciebie najpopularniejsze usługi, które świadczą nasi specjaliści, aby przyspieszyć proces imigracji do Polski i rozwiązać ważne problemy klientów
Legalizacja
pobytu
- Zezwolenie na pobyt czasowy (zezwolenie na pobyt)
- Pobyt stały (pobyt stały) z Kartą Polaka
od €399
+
- Pobyt stały w innych przypadkach
- obywatelstwo polskie
- Status rezydenta długoterminowego UE
od €899
+
- Karta Polaka
od €1600
+
- obywatelstwo polskie
- uzyskanie obywatelstwa po 1 roku
od €3600
Biznes
- Rejestracja sp. z o.o.
od €499
+
- Rejestracja indywidualnego przedsiębiorcy
od €100
+
- Licencjonowanie działalności
od €250
+
- Rejestracja znaku towarowego, marki
od €1000
Nierucho
mości
- Wynajem nieruchomości mieszkalnych
50%
ceny wynajmu
+
- Wynajem nieruchomości komercyjnych
50%
ceny wynajmu
+
- Kupno nieruchomości mieszkalnej
do 3%
od kosztu transakcji (ustalane indywidualnie)
+
- Zakup nieruchomości komercyjnych
do 3%
od kosztu transakcji (ustalane indywidualnie)
+
- Zezwolenie na nabycie gruntów
do 3%
od wartości gruntu (omawiane indywidualnie i zależne od kilku czynników)
Księgowość
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
- Przywrócenie rachunkowości
- Sporządzanie raportów rocznych i kwartalnych
- Konsultacje z księgowości
- Reprezentacja przed organami podatkowymi
- Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych na formularzach PIT, CIT, VAT (VAT), ZUS, GUS
- Kalkulacja podatku od wynagrodzeń
- Usługi dla przedsiębiorców indywidualnych
- Prowadzenie dokumentacji kadrowej
- Doradztwo w zakresie prawa pracy
- Audyt wewnętrzny firmy
- Wsparcie audytów podatkowych
od €100
każda usługa (zestaw usług) jest omawiana indywidualnie i zależy od wielu czynników
Skontaktuj się z nami:
+48 690 630 693
hello@new-perspectives.pl
13 Krakowskie Przedmieście 4th floor, 05-077 Warszawa, Polska
Made on
Tilda