Menu
Po potwierdzeniu polskiego pochodzenia otrzymasz kartę Polaka, która umożliwia legalną imigrację do Polski i korzystanie z przysługujących Ci świadczeń.

Posiadanie karty Polaka daje prawo do uproszczonego przeniesienia się do Polski na pobyt stały i uzyskania polskiego paszportu w ciągu 1 roku

Karta Polaka. Jak otrzymać

Wydanie Karty Polaka jest możliwe, jeśli istnieją dowody na istnienie Polaka w rodzinie do trzeciego pokolenia (matka, ojciec, babcia, dziadek) lub dwóch w czwartym (pradziadek i prababcia na jednej z linii)

Specjaliści firmy Nowa perspektywa przeanalizują Twój rodowód, a w przypadku utraty dokumentów potwierdzających Twoje pochodzenie, zwrócą się o nie do archiwów państwowych

Szczegóły:
Rejestracja w konsulacie
Każdy ubiegający się o Kartę Polaka musi przejść rozmowę z konsulem potwierdzającą znajomość języka, historii i kultury Polski. Konsul wyznaczy Ci termin rozmowy i poda adres najbliższego polskiego przedstawicielstwa
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Aby pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną, musisz znać język polski – jest to wyznacznik Twojego pragnienia stać się częścią polskiego społeczeństwa. Nasi eksperci pomogą Ci przygotować się do rozmowy z konsulem RP, dostarczając listę aktualnych pytań z różnych kategorii tematycznych – biografia, zwyczaje i tradycje, historia, znane postacie, wraz z odpowiedziami w języku polskim
Jak korzystać z Karty Polaka
 • dokument należy okazać wraz z ważnym paszportem zagranicznym kraju macierzystego przy ubieganiu się o studia, zatrudnienie, zwiedzanie muzeów w Polsce, korzystanie z komunikacji miejskiej
 • karta wydawana jest na okres 10 lat i podlega aktualizacji
 • przedłużenie dokumentu jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku w ambasadzie lub konsulacie RP na 3 miesiące przed upływem terminu ważności
 • po roku pobytu w kraju z Kartą Polaka możesz ubiegać się o obywatelstwo

Karta Polaka dla dziecka
 • posiadanie Karty Polaka przez rodziców pozwala na wydanie tego dokumentu dzieciom poniżej 16 roku życia
 • jeżeli jeden z rodziców nie posiada karty Polaka, wymagana jest jego pisemna zgoda na wydanie karty dziecku
 • dzieci w wieku od 16 do 18 lat muszą stawić się na przesłuchanie i wyrazić osobistą chęć wyrobienia dokumentu
 • po ukończeniu 18 roku życia karta Polaka będzie ważna przez rok. Aby przedłużyć dokument na 10 lat, należy złożyć specjalny wniosek do przedstawicielstwa Polski na 3 miesiące przed upływem terminu ważności

Czy można wydać Kartę Polaka bez polskiego pochodzenia?
istnieje możliwość otrzymania Karty Polaka bez pochodzenia poprzez aktywny udział w ciągu ostatnich 3 lat w działaniach na rzecz języka i kultury Polski. Na przykład wolontariat w polskich organizacjach publicznych. Aby otrzymać kartę, wnioskodawca musi dostarczyć ogólny zestaw dokumentów i potwierdzić trzyletnią działalność certyfikatem z organizacji, w której wykonywana była ta działalność.

Procedura rejestracji w tej opcji obejmuje również rozmowę z przedstawicielem konsulatu / ambasady RP

Zalety z posiadania Karty Polaka:

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby Twój proces imigracyjny do Polski był łatwiejszy i bardziej dostępny.
Zatrudnienie w Polsce na takich samych prawach jak obywatele kraju
Kupno nieruchomości w Polsce
Prawo do pieniężnych świadczeń rządowych

Uzyskanie wysokiej jakości wykształcenia średniego i wyższego w Polsce
Rozpoczęcie i prowadzenie własnej firmy w Polsce
Korzystanie z polskiej medycyny
Rejestracja polskiej wizy krajowej na uproszczonych warunkach
Uzyskanie stałego pobytu i obywatelstwa
Ceny i terminy
Terminy
- okres rozpatrzywania wniosku – 3 miesiące

zgodnie z § 5 art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego termin na wydanie zezwolenia może ulec wydłużeniu z powodu opóźnienia wnioskodawcy lub z innych przyczyn niezależnych od organu wydającego
Dokumenty
 • Potwierdzenie przynależności do narodu polskiego
 • Paszport i dowód osobisty
 • Wypełniony formularz wniosku (wniosek)
 • Zdjęcie 3,5 x 4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Jak to będzie wyglądać dla Ciebie:
Darmowa konsultacja
Zawarcie umowy
Zebranie niezbędnych dokumentów
- Potwierdzenie przynależności do narodu polskiego
- Paszport i dowód osobisty
- Wypełniony formularz wniosku (wniosek)
- Zdjęcie 3,5 x 4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Rejestracja i wsparcie przy składaniu dokumentów i przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej
Odbiór Karty Polaka
Wypełnij formularz
na bezpłatną konsultację lub umów się na wizytę!
Klikając przycisk „Wyślij" potwierdzasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności
Skontaktuj się z nami:
+48 690 630 693
hello@new-perspectives.pl
13 Krakowskie Przedmieście 4th floor, 05-077 Warszawa, Polska
Made on
Tilda