Menu
Karta długoterminowego rezydenta UE może zostać wydana cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce nieprzerwanie od 5 lat. Na podstawie tego dokumentu będziesz mógł mieszkać w Polsce na stałe

Specyfika uzyskania Karty Stałego Rezydenta w Polsce

pobyt w Polsce uważa się za ciągły, jeżeli:
Nieprzerwany pobyt w Polsce od 5 lat
pobyt w Polsce uważa się za ciągły, jeżeli:

  • jeden wyjazd (jednorazowy pobyt poza granicami Polski) nie przekraczał 6 miesięcy
  • łączne okresy pobytu za granicą przez 5 lat nie przekraczały 10 miesięcy
Potwierdzenie zakupu / wynajmu domu lub mieszkania
Stabilne i regularne źródło dochodu (w ciągu ostatnich 3 lat)
  • zarobki po potrąceniu kosztów utrzymania muszą być wyższe niż kwota dochodu, od którego jest przypisana finansowa pomoc socjalna
  • zarobki możesz potwierdzić umową, na podstawie której jesteś zatrudniony, na przykład: umowa o pracę, umowa zlecenie
Ważne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce
Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1

Zalety posiadania statusu rezydenta długoterminowego:

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby Twój proces imigracyjny do Polski był łatwiejszy i bardziej dostępny.
Legalne zatrudnienie (bez uzyskania zezwolenia)
Przebywanie w kraju przez nieograniczony czas
Możliwość nieograniczonego przekraczania granicy bez wyrabiania wizy lub innych zezwoleń
podróżować do krajów Schengen w trybie 90/180 w celach turystycznych
Uzyskanie wysokiej jakości wykształcenia wyższego na uczelniach w Polsce
Korzystanie z polskiej medycyny
Obywatelstwo polskie po 3 latach pobytu na statusie rezydenta długoterminowego
Ceny i terminy
Terminy
- okres rozpatrzywania wniosku – 4 miesiące


zgodnie z § 5 art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego termin na wydanie zezwolenia może ulec wydłużeniu z powodu opóźnienia wnioskodawcy lub z innych przyczyn niezależnych od organu wydającego
Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Zaświadczenie o stałych dochodach
  • Zdjęcia wnioskodawcy (4 sztuki, 3,5x4,5 cm)
  • Paszport (kopia i oryginał)
  • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania w Polsce
  • Ubezpieczenie medyczne
Jak to będzie wyglądać dla Ciebie:
Darmowa konsultacja
Zawarcie umowy
Zebranie niezbędnych dokumentów
- Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
- Zaświadczenie o stałych dochodach
- Zdjęcia wnioskodawcy (4 szt., 3,5x4,5 cm)
- Paszport (kopia i oryginał)
- Zaświadczenie o miejscu zamieszkania w Polsce
- Ubezpieczenie medyczne
Rejestracja i wsparcie przy składaniu dokumentów
Odbiór karty długoterminowego rezydenta UE
Wypełnij formularz
na bezpłatną konsultację lub umów się na wizytę!
Klikając przycisk „Wyślij" potwierdzasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności
Skontaktuj się z nami:
+48 690 630 693
hello@new-perspectives.pl
13 Krakowskie Przedmieście 4th floor, 05-077 Warszawa, Polska
Made on
Tilda