Menu
Uzyskanie obywatelstwa Polski, kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, to szansa na legalny pobyt, oficjalne zatrudnienie, studiowanie i ekspansję biznesową w rozwiniętych gospodarczo krajach Europy.

Polskie prawo przewiduje kilka możliwości uzyskania obywatelstwa przez cudzoziemców.

Sposoby uzyskania polskiego obywatelstwa

Zgodnie z ustawą „O obywatelstwie polskim" i Konstytucją RP możnaotrzymać Polski paszport: na podstawie pochodzenia, poprzez małżeństwo z obywatelem kraju, poprzez naturalizację lub kartę Polaka.

Główne różnice między rządowymi programami nadania obywatelstwa polskiego to wymagania stawiane kandydatom, warunki i terminy nadawania statusu obywatela
Obywatelstwo polskie przez naturalizację
 • 3 lata ciągłego pobytu z pozwoleniem na stały pobyt w kraju
 • sprawdzone źródło dochodu
 • zdać test ze znajomości języka polskiego, kultury i historii kraju
 • kupić lub wynajmować nieruchomość w Polsce
 • rezygnacja z obecnie posiadanego paszportu
Obywatelstwo polskie na podstawie urodzenia
nadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej z prawa urodzenia następuje na podstawie art. 14, 15 i 16 rozdziału 2 ustawy o obywatelstwie polskim.Małoletnie dziecko ma prawo do uzyskania statusu obywatela:

 • gdy matka lub ojciec jest Polakiem – niezależnie od miejsca urodzenia
 • gdy zostało urodzone w Polsce (gdy zarówno matka, jak i ojciec nie posiadają obywatelstwa)
 • poniżej 16 roku życia, gdy zostało adoptowane przez obywateli Polski
Obywatelstwo polskie na podstawie pochodzenia
9 listopada 2000 r. weszła w życie ustawa „O repatriacji" przewidująca nadanie obywatelstwa polskiego na podstawie pochodzenia. Ubiegać się o prawo do polskiego paszportu w ramach tej procedury mogą osoby, których przodkowie do 4 pokolenia są obywatelami Polski lub mieszkali przed 1 stycznia 2001 roku w następujących krajach: Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, azjatycka część Federacji Rosyjskiej. Osobom, które potwierdziły pokrewieństwo etniczne z Polakami, wydaje się wizę repatriacyjną, na podstawie której wydawane jest obywatelstwo i polski paszport

 • Ważnym wymogiem dla wnioskodawców jest posiadanie własnej lub wynajętej nieruchomości w Polsce
Obywatelstwo polskie na podstawie małżeństwa
 • małżonek będący cudzoziemcem musi mieszkać w Polsce od 2 lat z pozwoleniem na pobyt stały
 • dokument potwierdzający co najmniej 3 lata małżeństwa z obywatelem państwa
 • zdać testu ze znajomości języka, kultury i historii polskiej 4. rezygnacja z obecnie posiadanego paszportu
Obywatelstwo polskie z Kartą Polaka
 • karta jest wydawana cudzoziemcom, którzy udowodnili przynależność swojej matki lub ojca, babci lub dziadka, prabaci lub pradziadka z jednej z linii do narodu polskiego
 • Karta Polaka umożliwia uzyskanie stałego pobytu na uproszczonych warunkach
 • po 1 roku nieprzerwanego pobytu w kraju z kartą stałego pobytu można ubiegać się o nadanie statusu obywatela Polski

Zalety uzyskania obywatelstwa polskiego:

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby Twój proces imigracyjny do Polski był łatwiejszy i bardziej dostępny.
Legalne zatrudnienie we wszystkich krajach UE
Pobyt stały w UE
Podróże bezwizowe do ponad 170 krajów świata
Studia na polskich uczelniach po obniżonej cenie lub bezpłatne
Lojalne opodatkowanie podczas prowadzenia działalności na rynku międzynarodowym
Dostęp do opieki zdrowotnej w nowoczesnych szpitalach w Europie
Ochrona finansowa, prawna i społeczna obywateli
Możliwość otwierania kont bankowych i utrzymywania środków w rzetelnych europejskich bankach
Ceny i terminy
Terminy
uzyskanie obywatelstwa polskiego:
- okres rozpatrzywania wniosku – 3 miesiące

z Kartą Polaka
- uzyskanie obywatelstwa po 1 roku

uzyskanie Karty Polaka
- okres rozpatrzywania wniosku – 3 miesiące

zgodnie z § 5 art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego termin na wydanie zezwolenia może wydłużyć się z powodu opóźnienia wnioskodawcy lub z innych przyczyn niezależnych od uprawnionego organu
Dokumenty
 • Wypełniony wniosek i paszport (oryginał i kopie wszystkich wypełnionych stron)
 • akt urodzenia, akt małżeństwa lub akt jego rozwiązania
 • 4 kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Pokwitowanie uiszczenia określonych opłat państwowych*

*Oprócz ogólnej listy dokumentów, od wnioskodawcy mogą wymagać dodatkowych dokumentów (w zależności od wybranej metody imigracji – nasi specjaliści pomogą zebrać wszystkie niezbędne dokumenty)
Jak to będzie wyglądać dla Ciebie:
Darmowa konsultacja
Zawarcie umowy
Zebranie niezbędnych dokumentów
- wypełniony wniosek i paszport (oryginał i kopie wszystkich wypełnionych stron)
- akt urodzenia, akt małżeństwa lub akt jego rozwiązania
- 4 kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- pokwitowanie uiszczenia określonych opłat państwowych

Oprócz ogólnej listy dokumentów, od wnioskodawcy mogą wymagać dodatkowych dokumentów (w zależności od wybranej metody imigracji – nasi specjaliści pomogą zebrać wszystkie niezbędne dokumenty).
Rejestracja i wsparcie przy składaniu dokumentów do uprawnionego organu państwa
Uzyskanie obywatelstwa polskiego
Wypełnij formularz
na bezpłatną konsultację lub umów się na wizytę!
Klikając przycisk „Wyślij" potwierdzasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności
Skontaktuj się z nami:
+48 690 630 693
hello@new-perspectives.pl
13 Krakowskie Przedmieście 4th floor, 05-077 Warszawa, Polska
Made on
Tilda