Menu

Rejestracja firmy w Polsce

Najpopularniejszą formą prawną przedsiębiorstwa jest sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Obywatelstwo polskie nie jest wymagane do otwarcia spółki z o.o. Cudzoziemcy mają prawo do posiadania i prowadzenia firmy w Polsce

Minimalny kapitał ustawowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce to 5000 zł.

Oprócz tego cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały, a także obywatele państw członkowskich UE mają prawo do zarejestrowania indywidualnego przedsiębiorcy – jednoosobowego podmiotu gospodarczego
Rejestracja spółki z o.o., etapy
 • sporządzenie statutu spółki
 • rejestracja w sądzie gospodarczym KRS
 • uzyskanie numeru NIP
 • uzyskanie numeru urzędu statystycznego Regon
 • podanie adresu prawnego
 • aktualizacja danych w urzędzie skarbowym NIP 8
 • uzyskanie kodu celnego EORI
 • pomoc w otwarciu firmowego i osobistego konta bankowego
 • wyrobienie pieczęci
Rejestracja indywidualnego przedsiębiorcy (kto ma prawo otwierać)
 • obywatele państw członkowskich UE i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
 • cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt stały
 • cudzoziemcy, którzy otrzymali Kartę Polaka
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali status rezydenta długoterminowego UE
 • cudzoziemcy, którzy są w związku małżeńskim z obywatelem UE i mają prawo do wspólnego pobytu w UE
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały na podstawie małżeństwa z obywatelem RP lub na podstawie połączenia z mieszkającym w Polsce członkiem rodziny posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego
Rejestracja indywidualnego przedsiębiorcy, etapy
 • zameldowanie (jeśli jest to konieczne)
 • wpis na listę działalności gospodarczej CEIDG
 • uzyskanie numeru NIP
 • uzyskanie numeru urzędu statystycznego Regon
 • rejestracja w ZUS-ie

Zalety z otwarcia firmy w Polsce:

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby Twój proces imigracyjny do Polski był łatwiejszy i bardziej dostępny!
Stabilna gospodarka, która rywalizuje z liderami Europy Zachodniej
Możliwość zdobycia partnerów i podbicia rynku innych członków UE
Lojalny system podatkowy, jeden z najniższych w UE
Możliwość zajmowania czołowych pozycji w wielu branżach
Przez Polskę przebiegają ważne szlaki tranzytowe, zarówno do UE, jak i WNP
Nie ma specjalnych wymagań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i zagranicznych założycieli firm
Ceny i terminy
Terminy
rejestracja spółki z o.o.
- od 7 dni


rejestracja indywidualnego przedsiębiorcy
- do 7 dni

Dokumenty
 • z dokumentów wystarczy mieć ważny paszport założyciela
Jak to będzie wyglądać dla Ciebie:
Darmowa konsultacja
rejestracja firmy jest możliwa bez osobistej obecności w Polsce
Zawarcie umowy i wybór formy prawnej (Sp. z o.o. lub indywidualny przedsiębiorca)
zbierzemy wszystkie niezbędne dokumenty i udzielimy instrukcji krok po kroku
Proces rejestracjiSp. z o.o.
- sporządzenie statutu spółki
- rejestracja w sądzie gospodarczym KRS
- uzyskanie NIP
- uzyskanie numeru urzędu statystycznego Regon
- podanie adresu firmy
- aktualizacja danych w urzędzie skarbowym NIP 8
- uzyskanie kodu celnego EORI
- pomoc w otwarciu firmowego i osobistego konta bankowego
- wyrobienie pieczęci
Proces rejestracjiindywidualnego przedsiębiorcy
- zameldowanie (w razie potrzeby)
- wpis na listę działalności gospodarczej CEIDG
- uzyskanie NIP
- uzyskanie numeru urzędu statystycznego Regon
- rejestracja w ZUS
Wsparcie przy składaniu dokumentów osobiście lub zdalnie
pełna kontrola procesu rejestracji przez naszych specjalistów
Uzyskanie dokumentów potwierdzających otwarcie działalności
Usługi dodatkowe
Nasi specjaliści posiadają również wieloletnie doświadczenie w następujących sprawach biznesowych:

- uzyskiwanie zezwoleń i prowadzenie działalności licencyjnej
- rejestracja TM (znak towarowy)
- Analiza rynku
- promocja firmy, poszukiwanie partnerów i dostawców
- pomoc w odprawie celnej towarów
- optymalizacja podatkowa
- księgowość (raportowanie, naliczanie wynagrodzeń, audyt itp.)
- inne
Wypełnij formularz
na bezpłatną konsultację lub umów się na wizytę!
Klikając przycisk „Wyślij" potwierdzasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności
Skontaktuj się z nami:
+48 690 630 693
hello@new-perspectives.pl
13 Krakowskie Przedmieście 4th floor, 05-077 Warszawa, Polska
Made on
Tilda