Menu

Usługi księgowe firmy Nowa Perspectywa w Polsce

Każda dokumentacja Twojej firmy musi być zgodna z prawem i przepisami kraju, w którym ona jest prowadzona.

Dokładna i wysokiej jakości praca działu księgowości jest ważna nie tylko dla kierownictwa i pracowników firmy, ale także dla pożyczkodawców, inwestorów i organów podatkowych.

Pomożemy Ci zrozumieć wszystkie zawiłości rachunkowości, zminimalizować koszty, uniknąć błędów i kar

Główne usługi jakie świadczymy:
Księgowość i rachunkowość podatkowa
 • dokumentacja (pisemne raporty o transakcjach)
 • ocena funduszy
 • bilans (dane o wartości majątku i zobowiązaniach)
 • raportowanie podatkowe
 • podwójny zapis
 • inwentaryzacja (audyt majątku w bilansie firmy)
 • obliczanie (kalkulacja kosztów dostarczonych produktów i usług)
 • minimalizacja kosztów
Przywrócenie rachunkowości
Przywrócenie rachunkowościto wdrożenie pewnych środków w rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej, które przyczyniają się do eliminacji narastania kar związanych z nieprawidłowym prowadzeniem przedmiotów opodatkowania.

W jakich przypadkach konieczne jest przywrócenie księgowości:

 • literówki lub obecność nieprawidłowych danych w podstawowej dokumentacji
 • brak prowadzenia ewidencji lub rejestrów (przez określone okresy)
 • zwolnienie księgowego z powodu jego niekompetencji, podczas którego pojawiły się problemy w księgowości i sprawozdaniach finansowych
 • utrata, kradzież lub siła wyższa (na przykład: pożar, powódź, awaria elektronicznej bazy danych) istniejącej dokumentacji
 • niezadowalający audyt

Z czego składa się przywrócenie rachunkowości:
 • przygotowanie i odtworzenie pierwotnej dokumentacji
 • zwrot wymaganych brakujących dokumentów
 • generowanie wyników finansowych / rejestrów księgowych w celu porównania ich z już złożonymi raportami
 • przygotowanie wszystkich raportów
 • sporządzanie deklaracji do organu podatkowego z uwzględnieniem przywróconych rejestrów księgowych
Sporządzanie raportów rocznych i kwartalnych
Roczne sprawozdanie zawiera wszystkie informacje finansowe dotyczące działalności firmy. Na jego podstawie sporządzana jest sprawozdawczość podatkowa, a poprawność jej sporządzenia może wpłynąć na przyciąganie inwestorów i wierzycieli.
Każde przedsiębiorstwo musi składać raporty.

Większość spółek handlowych składa roczne sprawozdania finansowe w KRS - Krajowym Rejestrze Sądowym. Za brak zgłoszenia grożą określone kary.

Jeżeli firma nie jest zarejestrowana w KRS, składa ona uproszczoną sprawozdawczość dla właściwego organu podatkowego

Nasi eksperci pomogą Ci kompetentnie sporządzić raport roczny i przedstawić go organowi podatkowemu. Dane rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw podawane są w ścisłej zgodności z polskim ustawodawstwem i wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Konsultacje księgowe
Obszary, w których Twoja firma może potrzebować wykwalifikowanej pomocy i konsultacji naszych specjalistów:

 • opodatkowanie i optymalizacja, sporządzenie harmonogramu płatności
 • cechy rachunkowości finansowej i dodatkowe płatności odzwierciedlone w raporcie
 • ogólne porady dotyczące podatków i finansów
 • wybór systemu podatkowego
 • przygotowanie dokumentacji dla kontrahentów
 • wsparcie informacyjne pracy działu księgowego
 • pełna księgowość i wsparcie
 • przywrócenie księgowości

Indywidualnie przeanalizujemy specyfikę Twojego biznesu i jak najszybciej dobierzemy najlepsze rozwiązanie
Reprezentowanie przed organami podatkowymi
Każda firma lub osoba fizyczna osiągająca dochody w kraju musi być zarejestrowana w urzędzie skarbowym i posiadać numer identyfikacji podatkowej w celu opłacenia odpowiednich opłat.

Reprezentujemy interesy klientów przed organami podatkowymi, dokonujemy rejestracji w rejestrze podatników oraz w rejestrze płatników podatku VAT

Oto co wchodzi w zakres naszych usług:

 • ustalenie podatków od świadczonych usług (lub towarów)
 • praca z dokumentacją i uwzględnienie podatku VAT (VAT)
 • praca z dokumentacją konkretnego podatku
 • podjęcie niezbędnych działań w oparciu o polskie przepisy podatkowe
 • regulacja ścisłego przestrzegania działań we wszystkich procedurach podatkowych
Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych na formularzach PIT, CIT, VAT (VAT), ZUS, GUS
Jakie są główne podatki, które należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

 • podatek od wartości dodanej - VAT
 • podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT
 • Agencja rządowa zajmująca się sprawami ubezpieczeń społecznych - ZUS
 • podatek dochodowy od osób prawnych - CIT

Podatek VAT w Polsce

Ten podatek nie płacą jedynie firmy świadczące usługi zdrowotne (wybiórczo), społeczne, edukacyjne, a także wybiórczo firmy finansowe i ubezpieczeniowe.

VAT to podatek, który jest już wliczony w cenę usługi lub produktu. Stawka VAT zależy od rodzaju dostarczonych towarów lub usług:

stawka standardowa - 23%

usługi transportu międzynarodowego, eksport towarów, dostawy wewnątrzgałęziowe itp. - 0%

niektóre rodzaje książek, żywności, farmaceutyków, usług rolniczych, hodowli zwierząt, czasopism i gazet - 8%, 5% i 3%

Podatek CIT w Polsce

Jest to zryczałtowany podatek w wysokości 19% dla osób prawnych. 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowelizację przepisów, dzięki której CIT został obniżony do 9% dla małych firm, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 1 200 000 euro. Wydatki są faktycznie odliczane od podstawy opodatkowania do 50% pod warunkiem zakupu nowych technologii. Z ulgi w wysokości 9% mogą skorzystać także obcokrajowcy oraz osoby zamierzające wprowadzić nowe projekty na polski rynek.

Podatek PIT w Polsce

Obowiązkowa opłata dla każdego, kto uzyskuje dochód z działalności gospodarczej na podstawie sporządzonej umowy (o zatrudnienie, cywilnej itp.). Jeżeli osoba fizyczna lub firma znajduje się w Polsce i uzyskuje dochody z tego rodzaju działalności (świadczenie usług i towarów), zobowiązuje ją to do zapłaty podatku od kwoty całego uzyskanego dochodu.

Nasi eksperci pomogą Ci przygotować i złożyć zeznanie podatkowe do odpowiednich organów.
Kalkulacja wynagrodzeń i podatku od wynagrodzeń
Czym są usługi kadrowo-płacowe w Polsce:

 • ustalenie wysokości wynagrodzenia, odpisów na fundusze ubezpieczeniowe i organy podatkowe
 • kalkulacja dodatkowych wydatków firmy (zwolnienia chorobowe, urlopy, podróże służbowe, premie)
 • kontrola i przygotowanie niezbędnej sprawozdawczości dotyczącej naliczania wynagrodzeń i przekazanie jej do odpowiednich organów (raporty roczne i kwartalne).

Czym jest rozliczanie płac w Polsce

Usługa ta powstała w celu ustrukturyzowania i usystematyzowania wysokości wynagrodzeń oraz dopłat w postaci zwolnień chorobowych, urlopów itp. W polskim prawie wynagrodzenie jest podzielone na netto i brutto.

Netto

Jest to wynagrodzenie pracowników w „czystej postaci", czyli uwzględniając odliczenia podatków, opłat i innych obowiązkowych opłat dodatkowych.

Brutto

Wynagrodzenie to jest określone w umowie, którą kierownik firmy podpisuje z najemcą. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie podatki, cła, dodatkowe obowiązkowe opłaty na rzecz odpowiednich władz i funduszy ubezpieczeń społecznych.

Jak naliczane są podatki od wynagrodzeń w Polsce:

 • 9,76% - do funduszu emerytalnego (wpłata obowiązkowa)
 • 7,77% - ubezpieczenie medyczne
 • 1,5% - w przypadku ewentualnej utraty zdolności do czynności prawnych
 • 6,63% - podatek dochodowy, który jest pobierany z wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne
 • 2,45% - oddzielne ubezpieczenie zdrowotne za zgodą obu stron w Umowie o pracy (opcjonalnie)

Nasi eksperci pomogą w prowadzeniu i rozliczaniu list płac, tworzeniu ewidencji płac dla pracowników, a także w sporządzeniu deklaracji.
Usługi dla przedsiębiorców indywidualnych
Nasza firma profesjonalnie świadczy pełen zakres usług i niektórych rodzajów działalności:

 • pełne wsparcie przedsiębiorstwa od jego otwarcia i wsparcia księgowego po przeprowadzenie niezbędnych działań (audyty podatkowe itp.)
 • księgowość wg. systemu podatkowego
 • raportowanie w obecności świadczeń i zasiłków
 • rejestracja ubezpieczenia i zasiłków socjalnych personelu
 • listy płac
 • zarządzanie deklaracjami, dokumentami podatkowymi
Prowadzenie dokumentacji kadrowej
Jakie usługi świadczymy w zakresie administracji HR w Polsce:

 • zatrudnianie nowych pracowników
 • sporządzenie akt osobowych
 • kontrola nad przygotowaniem tabeli kadrowej, harmonogramu urlopów i związanych z nimi zleceń
 • rejestracja zaświadczeń (zwolnień lekarskich), wniosków
 • kontrola godzin pracy
 • przygotowywanie i składanie raportów do odpowiednich organów

Specjaliści naszej firmy skonsultują się z Tobą w zakresie prawidłowego i legalnego prowadzenia dokumentacji kadrowej w Polsce. Z nami poznasz wszystkie niuanse niezbędnej dokumentacji: instrukcje, harmonogramy, umowy o pracę, formularze dokumentów kadrowych, zamówienia itp. Jednocześnie nie musisz zagłębiać się w szczegóły i złożoność systemu prawnego.

Zajmiemy się wszystkimi kwestiami!

 • w naszej mocy obniżyć Twoje koszty i koszty Twojej firmy
 • wyłącznie profesjonalne usługi w zakresie dokumentacji biurowej ze znajomością szczegółów i zmian w prawie polskim
 • minimalna liczba dokumentów do przetworzenia
Konsultacje z zakresu prawa pracy
Stabilna sytuacja ekonomiczna naszego kraju sprawia, że osoby w nim pracujące nie muszą martwić się o obniżenie wynagrodzenia. Wręcz przeciwnie, przy dobrym wykonaniu powierzonych zadań można śmiało liczyć na wzrost pensji. Również w tym przypadku nie należy obawiać się bankructwa przedsiębiorstwa. Dodatkowo, kontynuując pracę w Polsce, możesz liczyć na to, że zostaniesz tutaj, aby mieszkać i pracować. Jeśli podoba Ci się praca, a pracodawca jest zadowolony z wyników Twojej pracy, możesz zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Oto jaką pomoc z zakresu prawa pracy w Polsce świadczymy:

 • pomoc prawna w zakresie opodatkowania wynagrodzenia, możliwość maksymalnych oszczędności w wysyłaniu pieniędzy do domu (Ukraina i inne kraje WNP)
 • pomoc w przesłaniu niezbędnych dokumentów do pracodawcy w celu podjęcia pracy w Polsce
 • wsparcie informacyjne, jak znaleźć pracę w Polsce i nie dać się oszukać
 • wykupienie ubezpieczenia na cały pobyt za granicą
 • doradztwo przy ubieganiu się o wizę i wsparcie w razie potrzeby
 • pełne wsparcie w uzyskaniu wizy pracowniczej na 6 miesięcy
 • doradztwo i zebranie niezbędnych dokumentów do wyjazdu za granicę na podstawie wizy pracowniczej
 • pełne wsparcie podczas pobytu za granicą na podstawie wizy pracowniczej (w razie potrzeby)

Uzyskanie zezwolenia na pracę w Polsce jest realne i proste. Pomożemy!
Audyt wewnętrzny firmy
Audyt firmy pozwala uchronić firmę przed stratami i nieracjonalnymi wydatkami

Audyt wewnętrzny to wyspecjalizowana usługa naszej firmy, która polega na niezależnej weryfikacji wszystkich raportów firmowych. Audyt pomoże z powodzeniem rozwijać się na terenie Polski z uwzględnieniem wszelkich norm prawa. Celem takiego badania jest ustalenie wiarygodnych danych o kondycji finansowej całego przedsiębiorstwa i jego sprawozdań finansowych.

Przeprowadzamy audyty w Polsce dla firm o różnym typie działalności i dowolnej formie własności. Nasi specjaliści posiadają wystarczające umiejętności i wiedzę, aby określić kondycję finansową Twojej firmy i ocenić jej dalszą efektywność.

Audyt przeprowadza się, gdy istnieje potrzeba:

 • potwierdzenia kondycji finansowej firmy dla partnerów zagranicznych
 • zwiększenia produktywność firmy
 • zapobiegania ryzyku podatkowemu
 • poprawiania błędów w raportowaniu, które prowadzą do kar administracyjnych
 • przygotowania się do okresu sprawozdawczego
 • sprawdzenia kompetencji i zaniedbania działu księgowości

Istniejące rodzaje audytów:

 • obowiązkowy
 • podatek
 • inicjatywa

Nasza firma zatrudnia specjalistów, którzy sprawdzą jakościowo wszystkie dokumenty finansowe, ocenią stan Twojej sprawozdawczości i skutecznie doradzą, jak ulepszyć Twój biznes.
Wsparcie audytu podatkowego
Kompleks usług w zakresie kontroli podatkowych w Polsce

W większości przypadków terminowe skontaktowanie się z naszą firmą prowadzi do anulowania naliczonych kar lub ich anulowania w sądzie. Podczas przygotowywania i zapoznawania się naszych specjalistów z działalnością Twojej firmy, badamy jakościowo wszystkie problemowe transakcje, abyśmy mogli łatwo zaproponować mechanizmy rozwiązania. Podczas audytu gwarantujemy, że Twoje interesy będą chronione na profesjonalnym poziomie.

Co obejmuje usługa wsparcia kontroli podatkowej w Polsce:

 • prawne porady informacyjne dotyczące samej procedury kontroli podatkowej
 • udzielenie informacji o zasadach postępowania pracowników podczas kontroli podatkowej
 • analiza wszystkich działań organu nadzorczego
 • współpraca z organami regulacyjnymi w przypadku znalezienia błędów w raportach w celu jak najszybszego i najbardziej opłacalnego rozwiązania ewentualnego problemu
 • sporządzenie aktów apelujących do decyzji organu nadzorczego
 • eliminacja naruszeń polskiego ustawodawstwa
 • kontrola pracy organów kontrolnych w celu prawnego zakwestionowania decyzji
 • wsparcie i eliminacja nielegalnej presji psychologicznej na Ciebie i Twoich podwładnych
 • wsparcie w przypadku bezprawnego wtargnięcia do firmy pod pretekstem oględzin mienia, wycofania dokumentacji
 • zmniejszenie kar podatkowych itp.

Ceny i terminyNasi specjaliści do wsparcia księgowego posiadają wieloletnie doświadczenie i świadczą usługi profesjonalnie i w jak najkrótszym terminia.

Jak to będzie wyglądać dla Ciebie:
Darmowa konsultacja
Wybór niezbędnych usług i zawarcie umowy
Zebranie niezbędnych dokumentów
Współpraca z naszymi specjalistami w celu rozwiązania Twoich problemów
Uzyskanie pożądanego wyniku
Dlaczego zechcesz z nami pracować?
Pełne wsparcie
Klienci są dla nas najważniejsi.
Nasi specjaliści wybiorą dla Ciebie osobistą strategię imigracji do Polski, biorąc pod uwagę Twoje wymagania pod względem czasu, kosztów, perspektyw uzyskania obywatelstwa.
Każdy klient będzie miał swojego osobistego prawnika ds. migracji, który przeprowadzi klienta przez wszystkie etapy procesu rejestracji i osiągnie pożądany rezultat.
Zespół profesjonalistów
Nasi specjaliści ds. migracji to profesjonaliści z wykształceniem prawniczym i wieloletnim doświadczeniem w prawie międzynarodowym. Zawsze możesz uzyskać bezpłatną konsultację, zadzwonić lub umówić się na wizytę w biurze.
Pełna poufność danych osobowych
Nasza praca wiąże się z danymi osobowymi klientów, które muszą być chronione w jak największym stopniu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Stosujemy środki technologiczne i organizacyjne w celu ochrony informacji, aby wykluczyć nieuprawnione ujawnienie, dostęp do informacji, ich nielegalnego lub przypadkowego zniszczenia, utraty lub zmiany.
Wypełnij formularz
na bezpłatną konsultację lub umów się na wizytę!
Klikając przycisk „Wyślij" potwierdzasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności
Skontaktuj się z nami:
+48 690 630 693
hello@new-perspectives.pl
13 Krakowskie Przedmieście 4th floor, 05-077 Warszawa, Polska
Made on
Tilda